Klaster został utworzony pomiędzy 6 projektami H2020 (tj. TheGreefa, HyperFarm, RES4LIVE, RENAISSANCE, AgroBioHeat & AgroFossilFree) w celu nawiązania współpracy i wspólnego promowania opracowanych rozwiązań technologicznych wśród potencjalnych interesariuszy/użytkowników końcowych. Wszystkie 6 projektów zostało sfinansowanych w ramach FNR-06 A and B and LC-SC3-ES-3-2018/2020.

Obszary współpracy

Wydarzenia

Wspólna organizacja wydarzeń komunikacyjnych i upowszechnieniowych (w tym opracowanie wspólnych materiałów upowszechnieniowych) na targach, konferencjach naukowo-technicznych, warsztatach, seminariach itp.

Historie sukcesu

Wymiana informacji, o charakterze jawnym, na temat historii sukcesu, między jednym lub wszystkimi projektami, w oparciu o osiągnięcia/wyniki.

Spostrzeżenia

Wymiana spostrzeżeń (informacje jawne) na temat rozwoju innowacyjnych technologii w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów.

Warsztaty

Wspólna organizacja Warsztatów; Seminariów; itp. wśród wszystkich projektów lub podczas odpowiednich wydarzeń zewnętrznych w zakresie rozwoju Strategii Eksploatacji; Tworzenie modeli biznesowych i planów, a także pod kątem Oceny Cyklu Życia/ Oceny wpływu na zrównoważony rozwój.

Wiedza

Wymiana wiedzy i spostrzeżeń w zakresie rozwoju Strategii Eksploatacji; Tworzenie modeli biznesowych i planów, a także pod kątem Oceny Cyklu Życia/ Oceny wpływu na zrównoważony rozwój.

Informacje

Wymiana informacji o barierach pozatechnicznych i ryzykach związanych z wprowadzaniem rozwiązań technologicznych na rynek.