Głównym celem projektu AgroFossilFree jest utorowanie drogi do bezemisyjnego rolnictwa w UE poprzez zmniejszenie zależności od energii kopalnej przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności produkcji i jakości produktu końcowego oraz zmniejszeniu wpływu na środowisko. Aby osiągnąć ten cel, określono 5 celów szczegółowych:

CELE 1

Ocena obecnego stanu energetycznego rolnictwa UE i identyfikacja czynników wpływających na wdrożenie innowacji i rozpowszechnieni FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies

CELE 2

Identyfikacja i rejestracja dostępnych FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies , począwszy od wyników badań stosowanych po rozwiązania rynkowe i eksplorację istniejących narzędzi finansowania działań bezemisyjnych

CELE 3

Współpraca ze wszystkimi interesariuszami w grupach tematycznych przy użyciu interaktywnych metod fizycznych i internetowych w celu opracowania inspirowanych prze spoleczeństwo pomysłów na strategie bezemisyjne i integrację technologii w systemach rolniczych na poziomie regionalnym i unijnym

CELE 4

Stworzenie platformy internetowej AgEnergy ze wszystkimi dostępnymi FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies przeznaczonymi do oceny przez interesariuszy oraz zapewnienie zestawu narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w celu proponowania interwencji i narzędzi ich finansowania

CELE 5

Stworzenie wytycznych dla polityki na szczeblu unijnym, regionalnym i krajowym oraz komunikowanie ich w celu zwiększenia widoczności i promowania proponowanych strategii i technologii w rzeczywistej działalności rolniczej w najbliższej przyszłości