Akronim

CERTH-IBO

Kraj

Grecja

Centrum Badań i Technologii – Hellas (CERTH) jest jedynym ośrodkiem badawczym w północnej Grecji i jednym z największych w kraju. CERTH został założony w 2000 roku i jest podmiotem prawnym o statusie non-profit podlegającym prawu prywatnemu, nadzorowanym przez Sekretariat Generalny ds. Badań i Technologii (GSRT) Republiki Greckiej. CERTH zatrudnia ponad 800 osób, z których większość to naukowcy. CERTH otrzymał wiele nagród i wyróżnień, takich jak European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, Trading Agents Competition Award i wiele innych. CERTH uczestniczył w ponad 1200 konkurencyjnych projektach badawczych (o łącznym budżecie przekraczającym 450 mln EUR i we współpracy z ponad 1100 międzynarodowymi organizacjami partnerskimi) finansowanych przez UE, wiodące branże z USA, Japonii i Europy oraz rząd grecki za pośrednictwem GSRT.

CERTH uczestniczy w projekcie we współpracy z Instytutem Biogospodarki i Agrotechnologii (iBO). iBO koncentruje się na obszarze naukowym agrotechnologii i w szerszym zakresie na inżynierii biosystemów w ramach integracji multidyscyplinarnych i interdyscyplinarnych specjalizacji i jednostek badawczych. Jednocześnie do priorytetów badawczych iBO należy racjonalne zarządzanie środowiskiem i ocena zrównoważonego rozwoju bioprodukcji oraz optymalizacja interakcji międzyludzkich w ramach tych działań, a wszystko to w dążeniu do przyjęcia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Filozofia iBO opiera się na multidyscyplinarnym podejściu do rozwoju i ulepszaniu technologii dedykowanych systemom bioprodukcji, w tym produkcji roślinnej, hodowlanej i rybołówstwa, w ramach zewnętrznych ram rozwoju gospodarczego, dobrostanu i łagodzenia wpływu na środowisko, jednocześnie tworząc nowe paradygmaty technologiczne dla innych dziedzin.