AKRONIM

Confagricoltura

KRAJ

Włochy

Confagricoltura jest najważniejszą organizacją zrzeszającą rolników we Włoszech (prywatna konfederacja stowarzyszeń rolników o całkowitym obrocie 41 mln euro), reprezentującą 60% terytorium kraju, 70% obrotu rolno-spożywczego i 34% włoskich rolników. Confagricoltura posiada 140 biur w całych Włoszech, zatrudniających ponad 1600 pracowników, wspierających tysiące współpracowników i reprezentujących uzasadniony interes rolników w stosunku do instytucji europejskich i krajowych, władz rządowych i publicznych. Do Confagricoltura należą organizacja młodych przedsiębiorców (ANGA), audyt wewnętrzny (REV), agencja szkoleniowa (ENAPRA), agencja redakcyjna (SEPE) i centrum usług (CAAF).