shutterstock_722950819

Upowszechniania rezultatów KLASTRA

 • Identyfikacja interesariuszy do celów organizacji wydarzeń KLASTRA
 • Rekomendacje mediów drukowanych (artykuły naukowe/techniczne, informacje prasowe itp.)
 •  Rekomendacje wydarzeń (targi, konferencje, seminaria, warsztaty itp.)
 • Międzynarodowe działania „KLASTRA”, tj. rozszerzanie kampanii komunikacyjne
 • Warsztaty międzynarodowe (przygotowanie i organizacja)
 • Warsztaty krajowe (przygotowanie i organizacja)
 • Działania w zakresie tworzenia sieci (i klastrów) z innymi projektami UE
 • Udział w wydarzeniach upowszechniają
 • Śledzenie działań KLASTRA (tcychj. TelCon)
 • Sesje specjalne przedstawicieli KLASTRA na spotkaniach Konsorcjum Projektów
 • Tworzenie i zarządzanie społecznością KLASTRA (tj. Interesariuszy)

Komunikowanie osiągniętych rezultatów KLASTRA

shutterstock_583402786