AKRONIM

CEMA

KRAJ

Belgia

CEMA AISBL to stowarzyszenie reprezentujące europejski przemysł maszyn rolniczych. Sieć CEMA, składająca się z 10 krajowych stowarzyszeń członkowskich, reprezentuje zarówno duże międzynarodowe firmy, jak i liczne małe i średnie przedsiębiorstwa działające w tym sektorze.

Przemysł ten obejmuje około 7 000 podmiotów produkujących ponad 450 różnych typów maszyn o rocznych obrotach około 40 miliardów euro (UE-28 – 2016) i 150 000 pracowników bezpośrednich. Firmy zrzeszone w CEMA produkują szeroką gamę maszyn, które obejmują każdą działalność na polu, od siewu po zbiory, a także sprzęt do zarządzania hodowlą. Misją CEMA AISBL jest praca nad stworzeniem zrównoważonych ram prawnych i regulacyji w UE, które będą:

 

  • wspierać konkurencyjność przemysłu w Europie
  • umożliwią branży przemysłowej dostarczanie inteligentnych rozwiązań, które pomogą rolnikom na świecie produkować żywność w sposób zrównoważony i oplacalny
  • będą promować głębsze zrozumienie europejskiego przemysłu maszyn rolniczych wśród unijnych decydentów, organów regulacyjnych iinteresariuszy

Wymiana wiedzy i zwiększanie świadomości na temat technik rolnictwa precyzyjnego w Europie to jeden z priorytetów w agendzie CEMA AISBL z ostatnich lat (patrz: najnowsze priorytety polityczne). Aby bliżej nakreslić korzyści, jakie nowoczesne technologie mogą przynieść rolnictwu UE, CEMA AISBL koordynuje regularne wydarzenia i konferencje na wysokim szczeblu, na których eksperci z branży, kluczowi decydenci UE i przedstawiciele rolników dzielą się opiniami na temat aktualnego stanu rzeczy w zakresie Rolnictwa Precyzyjnego w Europie. Dyskusje na temat wąskich gardeł napotykanych przez rolnictwo precyzyjne w Europie pomogły w dostosowaniu poglądów społeczności rolniczej i ocenie tych opcji politycznych, jak np. WPR, finansowanie badań, Rolnictwo 4.0, które mogą znacznie zachęcić do dalszego wdrażania technologii w rolnictwie europejskim w nadchodzących latach. Niektóre z tych wydarzeń to:

  • Inteligentny sprzęt dla zrównoważonego rolnictwa – Rolnictwo Precyzyjne: produkuj więcej za mniej. Parlament Europejski, październik 2013 r.
  • Wizyty w gospodarstwach, 2015-2016.
  • Rolnictwo 4.0 – Inteligentne rolnictwo w chmurze, październik 2017 i wrzesień 2016.
  • Inteligentny sprzęt dla zrównoważonego rolnictwa, Parlament Europejski, luty 2019 r.