AKRONIM

ECAF

KRAJ

Belgia

STRONA INTERNETOWA

Europejskie Stowarzyszenie Rolnictwa Konserwującego (ECAF) zostało utworzone w Brukseli 14 stycznia 1999 r. jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, podlegające prawu belgijskiemu. Jego celem było wspieranie wszelkich działań związanych z gospodarowaniem glebą rolniczą i jej różnorodnością biologiczną w kontekście zrównoważonego rolnictwa. ECAF nie jest związana z żadnym komercyjnym produktem, sprzętem ani znakiem handlowym.

ECAF zrzesza szesnaście krajowych stowarzyszeń, które promują wśród europejskich rolników „najlepsze praktyki” zarządzania glebą w Rolnictwie Konserwującym. Wspólnie ze stowarzyszeniami członkowskimi Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Mołdawii, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji i Wielka Brytania ECAF reprezentuje interesy większości gruntów rolniczych w Unii Europejskiej. Cele ECAF to:

 

  1. Promowanie informacji dla rolników, techników rolniczych i ogółu społeczeństwa na temat technik, które umożliwiają konserwację gleby rolniczej i zachowanie jej różnorodności biologicznej w kontekście zrównoważonego rolnictwa.
  2. Wspieranie rozwoju, nauczania i badania wszelkich aspektów związanych z rolnictwem konserwującym i różnorodnością biologiczną gleb rolniczych
  3.  Opracowywanie wszelkiego rodzaju działań i programów ukierunkowanych na osiągnięcie powyższych celów.

 

Zarząd ECAF składa się z wyznaczonych członków uznanych i prawnie działających stowarzyszeń krajowych, które w równym stopniu promują zasady rolnictwa konserwującego.