AKRONIM

ΙΝΙN

KRAJ

Hiszpania

Iniciativas Innovadoras (ININ) to firma doradcza specjalizująca się w promowaniu innowacji i ułatwianiu współpracy jako kluczowych czynników rozwoju. ININ ma szerokie doświadczenie w różnych programach UE (6PR, 7PR, H2020, PRIMA-Med, Ecoinnovation, Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG), Erasmus+, LIFE+ itp.), uczestnicząc jako partner lub wspierając organizacje publiczne i prywatne. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat ININ uczestniczył w ponad 40 projektach badawczo-rozwojowych finansowanych z różnych programów UE w różnych dziedzinach wiedzy: rozwój lokalny i wiejski, inteligentne rolnictwo, współpraca biznesowa, energia, środowisko itp. Obszary biznesowe działalności ININ obejmują:

  • Projekty i programy europejskie: NIN ma doświadczenie w dwóch rolach:
    1. Wspieranie podmiotów i organizacji publicznych i/lub prywatnych w całym cyklu życia projektów i programów UE, od tworzenia pomysłów, po budowanie partnerstw, przygotowywanie wniosków i/lub koordynację projektów.
    2. Kierowanie pakietami roboczymi w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, wykonującymi wszystkie działania powiązane i koordynowanie prac partnerów.
  • Usługi doradztwa biznesowego: ININ przeprowadził m.in.Planowanie strategiczne dla Stowarzyszenia Firm Środowiskowych i RTO (Navarra), badanie możliwości biznesowych sektora ICT w dziedzinie biotechnologii, energii odnawialnej i nanotechnologii oraz badanie potrzeb naukowych i technologicznych Nawarry, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Pirenejów w Nawarrze, Badanie rynku na poziomie europejskim na potrzeby narzędzia szkoleniowego w zakresie technologii inteligentnego rolnictwa oraz opracowania modelu biznesowego i biznesplanu dla tego narzędzia, projekt biznesplanu dla firm prywatnych.
  • Badania i innowacje: wsparcie przedsiębiorstw i klastrów w rozwoju procesów zarządzania innowacjami, pobudzanie wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych, projektowanie innowacji technologicznych oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji.

W przypadku projektu AgroFossilFree ININ opiera się na doświadczeniu w upowszechnianiu i komunikacji w projektach H2020 z obszaru Rolnictwa, takich jak UNTWIST, PANACEAReMIXSmart-AKISGATES, w których był liderem Pakietu Upowszechniającego. ININ wykonywał również prace techniczne w projektach H2020 w dziedzinie rolnictwa, tj. RECAP- jako podmiot odpowiedzialny za wdrożenie pilotażowe oraz GATES- opracowując badania rynkowe i planowanie biznesowe. W projekcie AgroFossilFree ININ będzie kierować pakietem WP5 (Rozpowszechnianie i eksploatacja), opracowując, aktualizując i oceniając plan rozpowszechniania oraz monitorując jego prawidłową realizację przez cały okres trwania projektu. ININ będzie odpowiedzialny za produkcję materiałów i narzędzi upowszechnieniowych, w tym strony internetowej projektu i mediów społecznościowych. ININ będzie również koordynować i dostarczać wytyczne dotyczące organizacji i raportowania planowanych działań transferowych.