AKRONIM

L & F

KRAJ

Dania

STRONA INTERNETOWA

L&F to prywatna organizacja non-profit o charakterze doradczym; stowarzyszenie testowo-badawcze należące do 30 000 duńskich rolników. Wypełnia lukę między rolnikami a badaniami w ścisłej współpracy z lokalnymi ośrodkami doradztwa rolniczego i jest głównym duńskim dostawcą profesjonalnej wiedzy dla rolników, a także dla przedsiębiorstw spożywczych, władz i uczelni rolniczych. W tym dwustrunowym systemie L&F działa jako centrum krajowe dla 28 lokalnych centrów doradczych w całej Danii, zorganizowanych w ramach ogólnego partnerstwa Danish Agricultural Advisory Service, które zatrudnia 3500 profesjonalistów. Około 650 osób pracuje w L&F, z czego 3/4 ma wyższe wykształcenie w zakresie nauk rolniczych i biologicznych; ekonomii; administracji biznesowej; prawa; ICT i marketingu. L&F można podzielić na 2 główne działy: innowacje i biznes. Dział innowacji obejmuje sekcje: środowisko, rośliny uprawne, hodowla, ekonomia, hodowla i genetyka, rolnictwo ekologiczne i rolnictwo przyszłości. Jest wysoce wyspecjalizowany we wdrażaniu i upowszechnianiu wiedzy i innowacji bezpośrednio wśród doradców i rolników, ale także firm, uczelni, władz i gmin. Duży wysiłek podejmuje się za pośrednictwem Internetu; medii społecznościowych i specjalnych baz informacyjnych, które odwiedza rocznie ponad 1 mln profesjonalnych doradców i rolników.