AKRONIM

LODR

KRAJ

Polska

STRONA INTERNETOWA

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zajmuje się doradztwem z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i wiejskich gospodarstw domowych, mające na celu poprawę poziomu dochodów z rolnictwa oraz poprawę konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców wsi. LODR w Końskowoli jest jednostką podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zatrudnia 326 pracowników, w tym 250 doradców rolniczych. Obszarem jego działania jest teren województwa lubelskiego. Głównym zadaniem naszej jednostki w zakresie doradztwa dla rolników jest w ostatnim czasie wprowadzenie zintegrowanej produkcji przeciwdziałającej zmianom klimatycznym. Dysponujemy własnym zapleczem doświadczalnym, w którym samodzielnie oraz we współpracy z instytutami i jednostkami badawczymi prowadzimy badania terenowe i obserwacje.

Przekazujemy najnowszą wiedzę rolniczą poprzez szkolenia i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w rolnictwie w zakresie: mechanizacji, nawożenia, agrotechniki i ochrony roślin do praktyki rolniczej. Doradcy LODR w Końskowoli posiadają szerokie kwalifikacje i wiedzę z zakresu rolnictwa. Specjalizują się w różnych dziedzinach produkcji rolniczej. Oferują doradztwo agrotechniczne i gospodarcze w zakresie technologii upraw rolniczych, ogrodnictwa, ekologii ekonomiki produkcji oraz pozyskiwania funduszy europejskich. Ściśle współpracujemy z instytucjami rolniczymi, samorządami i instytutami naukowymi. Stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe. Organizujemy szkolenia, kursy, wystawy oraz prowadzimy działalność informacyjną i wydawniczą.