Czym jest Platforma AgEnergy?

AgroFossilFree stworzy internetową „Platformę AgEnergy” zawierającą wszystkie zgromadzone FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies   w postaci łatwo dostępnych i zrozumiałych dla użytkownika końcowego materiałów, zgodnie z formatem EIP-Service Point.

0
umieszczenie FEFTS na platformie AgEnergy
800-
0
materiałów dla użytkowników końcowych dostępnych za pośrednictwem Platformy AgEnergy

Co Platforma AgEnergy oferuje Tobie jako interesariuszowi?

Platforma AgEnergy zapewni łatwy dostęp do istniejących FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies i umożliwi interakcję z odpowiednimi interesariuszami w celu wyrażania pomysłów i potrzeb. Jako interesariusz będziesz w stanie ocenić zinwentaryzowane FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies i uszeregować technologie w rankingu zgodnie z własnymi potrzebami, przydatnością, zastosowaniem i wykonalnością. 

Platforma AgEnergy będzie zawierać narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji (Decision Support Tool), które pomoże Ci wybrać najbardziej efektywne FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies dla konkretnych potrzeb Twojego gospodarstwa, dzięki opcji uszeregowania najbardziej odpowiednich inwestycji i zapewniając narzędzia do skutecznego planowania potrzebnych inwestycji.

Platforma AgEnergy pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na następujące pytania

  • Jakie technologie są dostępne?
  • Gdzie można je znaleźć?
  • Jakie wynikają z nich koszyści(tj. o ile wzrośnie produkcja lub ile można zaoszczędzić)?
  • Ile kosztuje?
  • Jak uzyskać finansowanie inwestycji?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, odwiedź Platformę AgEnergy klikając tutaj!