Jakie są główne wyzwania stojące przed projektem?

Globalne rolnictwo opiera się głównie na zasobach kopalnych, aby pokryć większość swojego zapotrzebowania na energię i wspierać produktywność zarówno upraw polowych, jak i w konstrukcjach rolniczych w kontrolowanym środowisku. Wysokie zużycie paliw kopalnych i degradacja naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla są związane z antropogenicznymi skutkami zmiany klimatu.

Nowe technologie i strategie wolne od paliw kopalnych (FEFTS) związane z bardziej zrównoważoną produkcją i wykorzystaniem energii zostały opracowane przez przemysł i jednostki badawcze. Jednak w sektorze rolnym nadal istnieje poważna luka między opracowanymi zmianami a faktycznym przyjęciem i wykorzystaniem dostępnych narzędzi i praktyk przez rolników w UE, zwłaszcza wobec tak dużej liczby małych i średnich producentów z ograniczonym dostępem do informacji.

shutterstock_1044200230

Główny cel projektu

Głównym celem AgroFossilFree jest stworzenie ram do wspólpracy dla kluczowych interesariuszy, w celu oceny i promowania obecnie dostępnych FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies w rolnictwie UE.

Czym są FEFTS?

FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies   odnoszą się do narzędzi wymaganych do zapewnienia czystszej i bardziej wydajnej produkcji i wykorzystania energii w rolnictwie.

FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies klasyfikowane są na podstawie zastosowania technologii rolniczej. Dwie główne kategorie dotyczą produkcji czystej energii i poprawy efektywności energetycznej, podczas gdy kategoria pomocnicza dotyczy sekwestracji węgla.

Kilka przykładów FEFTS

shutterstock_1129622285
0600
shutterstock_1392193139

Fotowoltaika, termiczna energia słoneczna, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, produkcja biogazu/biometanu, konwersja biomasy stałej

shutterstock_337316813
shutterstock_734715346
shutterstock_617082044

Systemy zarządzania budynkiem (BMS), efektywna konserwacja pojazdów, techniki rolnictwa precyzyjnego, precyzyjna hodowla zwierząt, rolnictwo konserwujące

shutterstock_1696604602
shutterstock_1594305079
shutterstock_1463137478

Płodozmian, pokrycie glebą, uprawa bez / minimalna, zarządzanie składnikami odżywczymi, dywersyfikacja upraw

Wkład w tworzenie strategii UE wysokiego szczebla

Projekt AgroFossilFree przyczyni się do tworzenia strategii UE wysokiego szczebla (tj. Unijny Zielony Ład i strategia Od pola do stołu) ponieważ ma na celu zmniejszenie zużycia energii kopalnej w każdym procesie rolniczym, od kołyski do bram gospodarstwa, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokości plonów i jakości produktu końcowego.