AgroFossilFree składa się z 16 partnerów pochodzących z 9 krajów (IR, NL, DE, DK, PL, ES, IT, BE i EL). Projekt opiera się na „podejściu wielostronnym”, obejmującym konsorcjum nie tylko naukowców i badaczy, ale także dostawców usług rozszerzających, organizacje rolników i partnerów przemysłowych, co zapewnia, że ​​użytkownicy końcowi innowacji FEFTS są dobrze reprezentowani. Różnorodność systemów upraw i stref rolno-klimatycznych objętych „centrami” innowacji umożliwi zbadanie możliwości przyjęcia i zastosowania szerokiej gamy rozwiązań FEFTS, jednocześnie wychwytując bogactwo potrzeb i innowacji użytkowników końcowych z całej Europy.