AKRONIM

RESCOOP

KRAJ

Belgia

REScoop.eu to europejski związek obywatelskich spółdzielni energetycznych. Jesteśmy rozwijającą się siecią 1500 spółdzielni energetycznych i reprezentujemy ponad 1 milion obywateli UE w transformacji energetycznej. Nasi członkowie działają na całym kontynencie i angażują się w szeroki zakres działań: spółdzielnie energetyczne zazwyczaj tworzą projekty i usługi związane z produkcją energii odnawialnej, dostawami energii, samochodów elektrycznych na wynajem, efektywności energetycznej, elastyczności w tym w odniesieniu do zbiorowej konsumpcji własnej, magazynowania i reagowania na zapotrzebowanie. Poprzez REScoop.eu, obywatele i spółdzielnie chcą, aby ich głos był słyszalny w europejskich debatach energetycznych. W końcu to oni zapłacą za przejście na bardziej zrównoważony system energetyczny.

REScoop.eu ma cztery dobrze zdefiniowane cele i chce przyspieszyć przejście energii do demokracji energetycznej.

· Reprezentujemy głos obywateli i obywatelskich spółdzielni energetycznych wobec europejskich decydentów

· Aktywnie wspieramy tworzenie nowych społeczności energetycznych i współpracę między nimi

· Rozwijamy usługi w zakresie analizy biznesowej, zaangażowania społeczeństwa, finansów i mobilności

· Promujemy spółdzielczy model biznesowy w energetyce

REScoop.eu współpracuje z AgroFossilFree, aby wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie zaangażowania społeczności i modeli biznesowych opartych na współpracy, a także wspierać społeczne projekty energetyczne o różnym charakterze na różnych etapach rozwoju. Ponadto, wniesiemy do projektu naszą rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie aspektów regulacyjnych i politycznych związanych z rynkiem energii i społecznościami energetycznymi, podzielimy się wiedzą na temat zaangażowania społeczności i modeli biznesowych opartych na współpracy (WP1 i WP2), poprowadzimy mapowanie interesariuszy (WP3) oraz będziemy wspierać działania komunikacyjne i upowszechnieniowe poprzez udostępnianie aktualności związanych z projektem w naszej sieci spółdzielni i decydentów UE (WP4 i WP5)