Wyniki ogólnodostępne (Deliverables)

D1.1 Raport na temat aktualnego stanu zużycia energii w rolnictwie UE

D1.2 Raport na temat ram, metodologii i standardów

D1.3 Raport dotyczący potrzeb rolników, innowacyjnych pomysłów i zainteresowań

D1.4 Materiały multimedialne

D2.2 Raport dotyczący prac naukowych na temat FEFTS

D2.3 Raport dotyczący artykułów naukowych na temat FEFTS (1. aktualizacja)

D2.4 Raport dotyczący artykułów naukowych na temat FEFTS (2. aktualizacja)

D2.5 Raport z wyników projektów badawczych w zakresie FEFTS

D2.6 Raport z wyników projektów badawczych w zakresie FEFTS (1. aktualizacja)

D2.7 Raport z wyników projektów badawczych w zakresie FEFTS (2. aktualizacja)

D2.8 Raport na temat przemysłowych rozwiązań FEFTS

D2.9 Raport na temat przemysłowych rozwiązań FEFTS (1. aktualizacja)

D2.10 Raport na temat przemysłowych rozwiązań FEFTS (2. aktualizacja)

D2.11 Szkolenie i doradztwo w zakresie materiałów dotyczących FEFTS

D2.12 Szkolenie i doradztwo w zakresie materiałów dotyczących FEFTS (1. aktualizacja)

D2.13 Szkolenie i doradztwo w zakresie materiałów dotyczących FEFTS (2. aktualizacja)

D2.14 Dostępne narzędzia finansowania w rolnictwie UE

D2.15 Dostępne narzędzia finansowania w rolnictwie UE (1. aktualizacja)

D2.16 Dostępne narzędzia finansowania w rolnictwie UE (2. aktualizacja)

D3.1 Raport dotyczący mapowania sieci/grup i powiązanych FEFTS

D3.2 Raporty z warsztatów online

D3.3 Raport z warsztatów regionalnych

D3.4 Raport z warsztatów międzynarodowych

D3.5 Raport ze spotkania brokerskiego

D3.6 Zalecenia dotyczące przyszłych badań FEFTS

D3.7 Raport dotyczący zidentyfikowanych luk w polityce i wytycznych z zakresu polityki

D4.1 Ośrodek sieci społecznościowych

D4.2 Wirtualne stanowisko testowe i narzędzie do współpracy

D4.3 Zestaw Narzędzi Wspomagania Decyzji

D4.4 Raport dotyczący zawartości online

D4.5 Zestaw Narzędzi Wspomagania Decyzji (aktualizacja)

D4.6 Raport dotyczący zawartości online (aktualizacja)

D5.1 Strategia upowszechnieniowa

D5.2 Materiały upowszechnieniowe

D5.3 Raport z wydarzeń i ogólnych działań upowszechnieniowych

D5.4 Raport z wydarzeń i ogólnych działań upowszechnieniowych (1. aktualizacja)

D5.5 Raport z wydarzeń i ogólnych działań upowszechnieniowych (2. aktualizacja)

D5.6 Raport dotyczący powiązań AgroFossilFree z inicjatywami ogólnounijnymi

D5.7 Pierwsza partia abstraktów dotyczących praktyk

D5.8 Druga partia abstraktów dotyczących praktyk

D6.1 Podręcznik zarządzania projektem

D6.2 Plan zarządzania danymi & Pakiet wsparcia

D6.3 Plan zarządzania danymi & Pakiet wsparcia – aktualizacja

D6.4 Protokół ze spotkania inauguracyjnego

D6.5 Protokół ze spotkania drugiego

D6.6 Protokół ze spotkania trzeciego

D6.7 Protokół ze spotkania czwartego

D6.8 Protokół ze spotkania piątego

D6.9 Protokół ze spotkania szóstego