AKRONIM

AUA

KRAJ

Grecja

STRONA INTERNETOWA

Uniwersytet Rolniczy w Atenach (AUA) jest trzecim najstarszym uniwersytetem w Grecji. Od 1920 r. konsekwentnie i nieprzerwanie przyczynia się do rozwoju greckiego i europejskiego sektora rolno-spożywczego, prowadząc badania podstawowe i stosowane w naukach rolniczych i technologii. AUA wykonuje 1/3 badań rolniczych prowadzonychw Grecji. Uniwersytet znajduje się niedaleko centrum Aten. Kampus AUA to kompleks 16 budynków składający się z audytoriów, 48 w pełni wyposażonych laboratoriów, nowoczesnej biblioteki, klastrów komputerowych oraz rozbudowanych obiektów rolniczych. AUA oferuje bogate zaplecze badawcze w swoich laboratoriach oraz gospodarstwa doświadczalne o łącznej powierzchni 180 hektarów. AUA angażuje się w prace z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności i ochroną środowiska, które mają istotny wpływ na codzienne życie obywateli Grecji i Europy: jakość i bezpieczeństwo żywności, ochrona zasobów wodnych, rolnictwo ekologiczne, alternatywne źródła energii, rozwiązania biotechnologiczne, technologie informacyjne i komunikacyjne. AUA będzie reprezentowany w AgroFossilFree przez dwa wydziały zajmujące się specjalizacją w zakresie dyfuzji innowacji i energii w dziedzinie rolnictwa, co pozwala mu pełnic rolę lidera WP1, który jest blisko związany z tymi dwiema specjalizacjami.

 

Głównym celem Wydziału Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AERD) jest generowanie wiedzy/ wyników badań, a także kształcenie naukowców (na poziomie magisterskim i podyplomowym) w ekonomicznym, społecznym, politycznym i środowiskowym wymiarze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Program nauczania na wydziale łączy obszary z nauk przyrodniczych i społecznych. AERD posiada wieloletnie doświadczenie w unijnych i krajowych projektach badawczych oraz prowadzi bliską współpracę z wieloma instytucjami badawczymi i nie-badawczymi w Europie. Szczególnie Laboratory of Agriculture Extension, Rural Systems & Rural Sociology jest zaangażowane w europejskie projekty badawcze dotyczące takich obszarów jak innowacje, upowszechnianie/ szkolenie i uczenie się, zagadnienia rolno-środowiskowe, ocena polityki, projektowanie i ocena projektów itp., koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach. Projekt transdyscyplinarności i prowadzenie badań terenowych, a także techniki partycypacyjne należą również do obszaru kompetensji eksperckich personelu. Pracownia działając w imieniu AUA, zostało partnerem EU-FRAS i akredytowanym dostawcą modułów CECRA.

 

Departament Zasobów Naturalnych i Inżynierii Rolniczej (NRAE), jeden z najstarszych na AUA, a dokładniej Sekcja Struktury Gospodarstw i Mechanizacji Rolnictwa, ma bogate doświadczenie w zakresie systemów energetycznych w działalności rolniczej oraz posiada bardzo dobre wyposażenie. Zajmuje się szeroką tematyką związaną z wyposażeniem elektromechanicznym przedsiębiorstw rolnych (w tym gospodarstw i szklarni), takim jak: silniki spalinowe, maszyny rolnicze i inne, systemy rolnictwa precyzyjnego i rolnictwo precyzyjne, silniki elektryczne i układy elektromechaniczne, czujniki i automatyka, robotyka, technologie pożniwne, efektywność energetyczna i technologie energii odnawialnej oraz uzdatnianie wody i ponowne wykorzystywanie jej w rolnictwie.