AKRONIM

AU

KRAJ

Dania

Uniwersytet w Aarhus (AU) został założony w 1928 roku. Studiuje na nim 37 500 studentów; ok. 1.900 doktorantów – z czego co czwarty posiada zagraniczne obywatelstwo – i blisko 700 młodych naukowców z tytułem doktora oraz 8 000 innych pracowników. AU obejmuje całe spektrum naukowe i szereg międzynarodowych programów magisterskich i doktoranckich. Katedra Inżynierii / Jednostka Zarządzania Operacyjnego prowadzi prace badawczo-dydaktyczne w zakresie Inżynierii Biosystemów oraz innowacyjnych technologii do zastosowania w produkcji przemysłowej i systemach bioprodukcji. Grupa Zarządzania Operacyjnego Wydziału Inżynierii zajmuje się badaniami, rozwojem i wdrażaniem technologii planowania, sterowania i aplikacji do precyzyjnych zabiegów na uprawach i innych jednostkach produkcyjnych, jak również opracowywaniem efektywnych metod gromadzenia danych i dokumentacji w celu śledzenia produkcji. Obejmuje to zastosowanie innowacyjnych technologii, czujników, modeli matematyczno-fizycznych, systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu operacjami i zadaniami, projektowanie i wdrażanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz innych innowacyjnych technologii.

 

Ponadto, nowe produkty i metody produkcji są oceniane pod kątem zrównoważonego rozwoju, wykonalności itp. Wspomniane prowadzone ekspertyzy to zaawansowane projekty badawcze, takie jak H2020 Internet of Food & Farm 2020, IoF2020, mające na celu wdrożenie rozwiązań IoT w europejskim rolnictwie poprzez integrację zaawansowanych technologii IoT w całym łańcuchu wartości; EU ERA-NET, ICT-AGRI VAROS ukierunkowane na rozwój i wdrażanie rolnictwa precyzyjnego w celu optymalnego zarządzania sadami; EU ERA-NET, ICT-AGRI GeoWebAgri ukierunkowane na rozwój i wdrażanie geoprzestrzennej infrastruktury teleinformatycznej dla maszyn rolniczych i Systemów Informatycznych do Zarządzania Gospodarstwem; FutureCropping, którego celem jest opracowanie i zastosowanie opartej na współpracy i systemowej platformy ICT; Square Meter Farming, którego celem jest rozwój AI i automatyzacja Big Data dla wspomagania decyzji w rolnictwie specyficznych dla lokalizacji.