AKRONIM

TEAGASC

KRAJ

Irlandia

TEAGASC to irlandzki Urząd ds. Rozwoju Rolnictwa i Żywności. Jest to irlandzki organ państwowy, który został utworzony na mocy Ustawy o Rolnictwie (Badaniach, Szkoleniach i Doradztwie) z 1988 r. Jego misją jest wspieranie innowacji opartych na nauce w sektorze rolno-spożywczym i szerzej pojętej biogospodarki w celu zwiększenia rentowności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Mandat ten obarcza TEAGASC odpowiedzialnością za zaspokajanie potrzeb w zakresie wiedzy i technologii całego łańcucha żywnościowego ale też daje uprawnienia do integracji usług badawczych, doradczych i edukacyjnych w celu zapewnienia wsparcia innowacji niezbędnego do dodania wartości irlandzkiemu sektorowi rolno-spożywczemu. TEAGASC podejmuje innowacyjne działania w zakresie badań, rozpowszechniania wiedzy i edukacji w następujących szerokich obszarach tematycznych: Zwierzęta i użytki zielone; Uprawy, środowisko i użytkowanie gruntów; Jedzenie; Gospodarka i rozwój obszarów wiejskich. Dyrekcja Transferu Wiedzy wspiera innowacje rolników w zarządzaniu ich przedsiębiorstwami i zapewnia dostęp do technologii, które mogą zastosować, aby poprawić swoją konkurencyjność. Program doradczy Transfer Wiedzy jest prowadzony przez doradców z 12 regionalnych obszarów doradczych w całej Irlandii. Doradcy co roku kontaktują się z około 80 tys. rolników i mieszkańców wsi, z których około 45 tys. korzysta z ich intensywnych usług doradczych.

 

TEAGASC jest także głównym dostawcą usług edukacyjnych dla sektora lądowego i znaczącym dostawcą szkoleń dla sektora spożywczego. W razie potrzeby zapewniamy również specjalistyczne i dostosowane do potrzeb szkolenia w sektorze usług rolniczych. Jesteśmy zarejestrowanym dostawcą szkoleń i współpracujemy z wieloma iteresariuszami w dziedzinie edukacji, w tym z uniwersytetami, instytutami technicznymi i innymi, w celu zapewnienia ukierunkowanych na jakość, stosowanych programów edukacyjnych i szkoleniowych. Model wsparcia innowacji TEAGASC uznaje znaczenie integracji krytycznych funkcji badań, transferu wiedzy i absorpcji wiedzy (edukacji) w celu zapewnienia trwałego wpływu interesariuszom. TEAGASC jest wyjątkowy pod względem europejskim, jeśli nie szerszym, ponieważ posiada te trzy elementy osadzone w ramach jednej organizacji.