AKRONIM

WIP

KRAJ

Niemcy

WIP Renewable Energies (skrócona nazwa WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG) to prywatna firma założona w 1968 roku. Multidyscyplinarny, międzynarodowy zespół pracowników WIP liczy ponad 30 pracowników. WIP prowadzi działalność w dziedzinie technologii energii odnawialnej (słonecznej, fotowoltaicznej, wiatrowej, wodnej biomasy) od ponad czterdziestu lat, zapewniając szeroką wiedzę techniczną i usługi pozatechniczne klientom przemysłowym i publicznym na poziomie międzynarodowym. Misją WIP jest wypełnienie luki między badaniami a wdrażaniem systemów energii odnawialnej. Firma ma wieloletnie doświadczenie w realizacji działań w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, podmiotami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi. Podstawową działalnością WIP jest organizacja międzynarodowych wydarzeń poświęconych energii odnawialnej na małą i dużą skalę, a także zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczymi, demonstracyjnymi i wspierającymi rynek w zakresie odnawialnych źródeł energii. WIP oferuje opracowywanie projektów, zarządzanie projektami, nadzór techniczny i realizację projektów, które obejmują koordynację międzynarodowych konsorcjów. Od ponad 20 lat WIP jest organizatorem Europejskiej Konferencji i Wystawy Fotowoltaicznej Energii Słonecznej (EU PV SEC; www.photovoltaic-conference.com), największego na świecie corocznego wydarzenia poświęconego badaniom, technologiom i przemysłom PV. WIP jest również współorganizatorem corocznego cyklu European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&E; www.conference-biomass.com).

 

WIP jest członkiem European Biomass, Photovoltaic and Wind Energy Associations, EUBIA, EPIA i EWEA, a także członkiem-założycielem EUREC, Europejskiego Stowarzyszenia Ośrodków Badawczych Energii Odnawialnej. Jest ponadto członkiem Europejskich Platform Technologii i Innowacji (ETIP): w zakresie odnawialnych źródeł ogrzewania i chłodzenia (RHC-ETIP), bioenergii (ETIP Bioenergy), fotowoltaiki (ETIP PV), inteligentnych sieci transformacji energetycznej (ETIP SNET) a także platformy technologicznej DHC+ w zakresie lokalnych sieci ogrzewania i chłodzenia.