ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

DELPHY

ΧΩΡΑ

Ολλανδία

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Delphy είναι ένας κορυφαίος διεθνής οργανισμός γεωργικών συμβούλων που εδρεύει στην Ολλανδία. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία που έχει τις ρίζες της στις πρώην κυβερνητικές υπηρεσίες επέκτασης οι οποίες είχαν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται από το τέλος του 19ου αιώνα. Το Delphy απασχολεί περίπου 240 συμβούλους και διαχειριστές έργων παγκοσμίως. Στις κύριες δραστηριότητες του Delphy περιλαμβάνονται υπηρεσίες συμβουλευτικής, έρευνας προσανατολισμένης στην πρακτική, επιδείξεις και δραστηριότητες κατάρτισης για αγρότες-καλλιεργητές καθώς και καινοτόμα έργα σε φυτικούς τομείς όπως οι αροτραίες καλλιέργειες, οι βολβοί, η καλλιέργεια δέντρων, οι μαλακοί καρποί, τα φρούτα και η κηπουρική. Το Delphy καλύπτει όλους τους τομείς της διαχείρισης των καλλιεργειών, όπως η καθημερινή διαχείριση των καλλιεργειών, η ενσωμάτωση και ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, σχέδια βελτίωσης εδάφους και στρατηγικές ελέγχου για τις ασθένειες του εδάφους.

Ανάπτυξη και υλοποίηση γνώσης

Τα τελευταία χρόνια το Delphy αναπτύχθηκε και σε άλλους τύπους δραστηριοτήτων, ως μέρος της πολιτικής της Ολλανδικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας στην γεωργία. Οι σύμβουλοι του Delphy δραστηριοποιούνται επίσης ως συντονιστές σε έργα καινοτομίας. Τα έργα είναι συχνά μεγάλης κλίμακας, διεθνή ή διατομεακά έργα με σταθερή εφαρμογή στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Αυτά τα έργα “μεταφράζουν” τις καινοτομίες που δημιουργήθηκαν στην έρευνα σε συγκεκριμένες εφαρμογές σε επίπεδο φάρμας.

Το Delphy σημαίνει εμπιστοσύνη, ευθύνη και ελευθερία

Οι ειδικοί στο Delphy είναι αξιόπιστοι, ανεξάρτητοι και γνώστες του αντικειμένου, αναλαμβάνουν την ευθύνη προς το συμφέρον των συνεργατών τους. Οι σύμβουλοι του Delphy μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους με τους συνεργάτες τους για να πετύχουν τους στόχους και να βελτιώσουν τα τελικά αποτελέσματα. Η μακρόχρονη ιστορία της εταιρείας και της ομάδας, οι πιστοί και με πολλά προσόντα ειδικοί, χαρακτηρίζουν αυτές τις αξίες και παρέχουν αίσθημα ασφάλειας, τεχνογνωσίας και ανεξαρτησίας στους συνεργάτες μας.

Ο ρόλος του συμβούλου στον τομέα της καινοτομίας είναι περισσότερο να διευκολύνει την διαδικασία της καινοτομίας παρά να παρέχει συμβουλές. Επίσης, οι σύμβουλοι του Delphy συντονίζουν διάφορες ομάδες EIP. Το Delphy διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο στην γεωργία και την αγροτική επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι ο πυρήνας της εταιρείας βρίσκεται στην Ευρώπη και οι θυγατρικές εταιρείες βρίσκονται σε χώρες όπως Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Αιθιοπία, Ιαπωνία, Κένυα, Λατινική Αμερική, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Τουρκία, Νότια Αφρική και Ηνωμένο Βασίλειο, το Delphy εργάζεται επί του παρόντος για την ανάπτυξη νέων αγορών στην Ρωσία, την ανατολική και νότια Αφρική, την νοτιοανατολική Ασία και την Λατινική Αμερική. Αυτή η παγκόσμια παρουσία επέτρεψε στο Delphy να έχει περισσότερους από 9500 πελάτες σε περισσότερες από 55 χώρες παγκοσμίως. Το πελατολόγιο του Delphy περιλαμβάνει αγροτικές επιχειρήσεις καθώς και κυβερνητικούς φορείς.

Παγκόσμια Εξειδίκευση στα τρόφιμα και τα λουλούδια

Μέσω της εξειδίκευσης στα τρόφιμα και τα λουλούδια, το Delphy είναι μια εταιρεία που παρέχει γνώσεις και εξειδίκευση στους συνεργάτες της σε πληθώρα έργων (H2020 έργα και πολλά άλλα) στους τομείς των φυτών, παγκοσμίως. Οι ειδικοί του Delphy συμβάλλουν στην επιτυχία των συνεργατών τους δημιουργώντας έτσι την δική τους επιτυχία.

Με την ανάπτυξη της γνώσης και την εφαρμογή αυτής, το Delphy επιθυμεί, μαζί με τους συνεργάτες του να συνεισφέρει στην υγεία, την ασφάλεια τροφίμων, την βιωσιμότητα και την ευημερία των ανθρώπων πάνω στην Γη.