Acronym

IUNG-PIB

Land

Polen

Kontaktpersoner

Institute for Jordbrugsvidenskab og Plantedyrkning – Statsforskningsinstitut (IUNG-PIB) er en fortsættelse af 150 års aktivitet i landbrugscentret i Puławy – og repræsenterer således den ældste tradition på det europæiske kontinent i denne henseende. IUNG blev grundlagt i 1950 som en af de institutioner, der blev oprettet efter opdelingen af National Institute of Agriculture. Instituttets hovedkontor ligger i Czartoryski-familiens historiske palads. I øjeblikket har IUNG status som statsligt forskningsinstitut under ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter (MARD). Som et fremtrædende center for landbrugsvidenskab i landet og i udlandet blev det to gange tildelt status som EU Centre of Excellence (PROLAND i 2002-2006 og ‘PROFICIENCY’ i 2009- 2014), hvilket svarer til, at det bliver en fuldgyldig partner indenfor det europæiske forskningsområde. I 2015-2020 forvalter og gennemfører instituttet HORIZON 2020-projektet “Nye strategier for bioøkonomi i Polen” –BioEcon. Fra 1. oktober 2019 fungerer instituttet som koordinator for BIOEASTsUP-projektet “Fremme af bæredygtig cirkulær bioøkonomi i central- og østeuropæiske lande: BIOEASTsUP”.

 

BIOEASTsUP-projektet vil støtte BIOEAST-initiativet i gennemførelsen af visionen frem til 2030 og handlingsplanen for Central- og Østeuropa på bioøkonomiområdet. Dette mål vil blive nået gennem inddragelse af de beBIOEASTsUP-projekter der vil støtte BIOEAST-initiativet i gennemførelsen af visionen frem til 2030 og handlingsplanen for Central- og Østeuropa på bioøkonomiområdet. Dette mål vil blive nået gennem inddragelse af de berørte parter, sætte bæredygtig og cirkulær bioøkonomi på dagsordenen for de central- og østeuropæiske regeringer og støtte og udvikling af nationale bioøkonomistrategier. 21 partnere er involveret i gennemførelsen af projektet. IUNG har også opnået anerkendelse på nationalt plan. Siden 2005 har det haft status som statens forskningsinstitut (SRI) og er i øjeblikket ved at realisere et langsigtet program for “Støtteaktiviteter til beskyttelse og rationel udnyttelse af landbrugsproduktionsområdet i Polen, og til at forme kvaliteten af planteråvarer” (2016-2020). Som et resultat af en omfattende evaluering af videnskabelige enheder for årene 2013-2016 fik IUNG A-kategorien og er rangeret blandt de bedste enheder i landet. I de sidste 12 år har IUNG arbejdet med bioenergispørgsmål med fokus på bestemmelse af råvarepotentialet for landbrugsaffald, organisk affald og skovaffald i EU-27 og Schweiz, samt effekten af at indføre nye landbrugsmetoder (herunder maskiner) for miljøet. IUNG har databaser over mange landbrugspraksisser, som vil blive brugt i projektet.

 

Instituttet har haft succes med at koordinere og deltage i en række nationale og internationale projekter, 6FP-, 7FP-, H2020. Kilden til finansiering af instituttet, foruden de lovpligtige midler, der er afsat af Ministeriet for Videnskab og Videregående Uddannelse og aktiviteterne inden for SRI, er nationale og internationale projekter, MARD-programmer, centrale programmer, forskning bestilt af lokal administration, industri og andre intresenter. I 2019 gennemførte instituttet i alt 35 projekter finansieret af følgende: a)National Science Centre – 10 projekter; b) Det Nationale Center for Forskning og Udvikling – 10 projekter; c) Det operationelle program Intelligent Udvikling – 3 projekter; d) Samarbejdsprogram – 1 projekt; e) Syvende rammeprogram – 1 projekt; f) HORIZON 2020 –7 projekter; g) Interreg Østersøregion – 1 projekt; h) Andre internationale projekter – 2 projekter. Instituttet har stor erfaring med projektledelse.

 

Projekter, hvor Instituttet fungerer som projektkoordinator er: BioEcon, BIOEASTsUP, LCAgri, KIK/25, AZOMAIS. Instituttet beskæftiger 312 personer. IUNG-PIB’s akademiske personale består af 88 forskere, herunder 15 professorer, 15 lektorer, 26 adjunkter, 17 assistenter og 15 forsknings- og tekniske medarbejdere. 12 personer er tilknyttet “Doctoral Studies”.