Acronym

ECAF

Land

Belgien

kontaktpersoner

European Conservation Agriculture Federation (ECAF) blev oprettet i Bruxelles den 14 januar 1999, som en international “non profit” sammenslutning som er underlagt den belgiske lovgivning . Den blev udformet med henblik på at fremme spørgsmål, der fokuserer på at bevare landbrugsjorden og dens biodiversitet i forbindelse med bæredygtigt landbrug. ECAF er ikke involveret i noget kommercielt produkt, udstyr og/ eller varemærke.

ECAF omfattere 16 nationale sammenslutninger blandt Europas landmænd for at fremme jordbunds pricipperne “bedste praksis” i bæredygtighed. ECAF har medlemsforeninger i Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Moldova, Portugal, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Schweiz, Tyrkiet og UK.

ECAF repræsenterer interesser for størstedelen af EU’s dyrkede landbrugsjord. ECAF’s mål er:

  1. At fremme information til landmænd, landbrugsteknikere og samfundet i almindelighed om de teknikker, der gør det muligt at bevare landbrugsjorden og dens biodiversitet inden for rammerne af et bæredygtigt landbrug.
  2. At tilskynde til udvikling, undervisning og undersøgelse af alle aspekter i forbindelse med CA og biodiversiteten i landbrugsjord;
  3. At udvikle alle former for aktiviteter og programmer rettet mod opfyldelsen af de tidligere mål.

ECAF’s bestyrelse består af udpegede medlemmer af anerkendte og lovligt etablerede nationale sammenslutninger, der ligeledes fremmer principperne for CA i landbruget.