Afkorting

AGENSO

Land

Griekenland

Contactpersoon

AGENSO is een innovatief bedrijf en het team bestaat uit zeer gemotiveerde en gekwalificeerde mensen met een uitgebreide onderzoekservaring bij universiteiten en bedrijven en in Europese projecten. AGENSO is een spin-off bedrijf dat werd opgericht uit een zeer dynamisch team van de Landbouwuniversiteit van Athene met als hoofddoel het exploiteren van ideeën en producten die werden gegenereerd na vele jaren van betrokkenheid bij en onderzoek in EU- en nationale projecten. Onze mensen hebben master- en doctoraatsdiploma’s in landbouwtechniek, informatietechnologie en milieubeheer en hebben werkervaring in verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten (d.w.z. Centrum voor Onderzoek en Technologie, Hellas (CERTH), Landbouwuniversiteit van Athene (AUA), Centrum voor Hernieuwbare Energiebronnen en -besparing (CRES)).

De expertise van ons team strekt zich uit tot precisielandbouwdiensten (PA) en ICT-oplossingen en is gespecialiseerd in de promotie van onderzoek en diensten op het vlak van duurzame productie en geavanceerde technologieën voor de landbouw. Het personeel van AGENSO heeft deelgenomen aan meer dan 38 EU- en nationale onderzoeksprojecten (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI en Future Internet Accelerators) en onderhoudt nauwe banden met de relatieve landbouwsector, landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen op het vlak van externe dienstverlening en technologieoverdracht. AGENSO neemt momenteel deel aan 8 Horizon 2020-projecten, 5 ICT-AGRI-projecten en 6 nationale projecten voor de ontwikkeling van ICT-oplossingen en software voor het landbouw- en milieudomein. Bovendien omvat de portefeuille van AGENSO de ontwikkeling van een landbouwrobot en diverse softwaretoepassingen. Het biedt ook precisielandbouwdiensten aan individuele boeren en boerencoöperaties.