Afkorting

AU

Land

Denemarken

De Universiteit van Aarhus (AU) is opgericht in 1928. Zij telt 37.500 studenten; ongeveer 1.900 promovendi – waarvan één op de vier een buitenlandse nationaliteit heeft – en bijna 700 postdoctorale wetenschappers, samen met 8.000 werknemers. De AU bestrijkt het gehele onderzoeksspectrum en een scala aan internationale master- en doctoraalprogramma’s. De faculteit Technische Wetenschappen en Bedrijfskunde verricht onderzoek en onderwijs op het gebied van biosysteemtechniek en innovatieve technologieën die in industriële productie en plantaardige productiesystemen kunnen worden toegepast. Meer in het bijzonder houdt de groep Technische Bedrijfskunde van de faculteit Technische Wetenschappen en Bedrijfskunde, zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en toepassing van planning-, controle- en toepassingstechnologieën voor de precisiebehandeling van planten en andere natuurlijke productie bronnen, alsmede efficiënte gegevensverzamelings- en documentatiemethoden voor de traceerbaarheid van de productie. Denk hierbij aan innovatieve technologieën, sensoren, wiskundige/fysische modellen, beslissingsondersteunende systemen voor project- en taakbeheer, ontwerp en toepassing van informatietechnologie en communicatie en andere innovatieve technologieën.

 

Daarnaast worden nieuwe producten en productiemethoden geëvalueerd op het gebied van duurzaamheid, haalbaarheid, enz. De genoemde expertise’s zijn geavanceerde onderzoeksprojecten, zoals H2020 Internet of Food & Farm 2020, IoF2020, gericht op het inzetten van IoT-oplossingen in de Europese landbouw door integratie van geavanceerde IoT-technologieën in de gehele keten, EU ERA-NET, ICT-AGRI VAROS gericht op het ontwikkelen en implementeren van precisielandbouw voor een optimale fruitteelt, EU ERA-NET, ICT-AGRI GeoWebAgri gericht op het ontwikkelen en implementeren van omgevingsgeorienteerde ICT-infrastructuur voor landbouwmachines en Akkerbouw Management Informatie Systemen, FutureCropping, gericht op het ontwikkelen en toepassen van een gezamenlijk en systeemgericht ICT-platform, Square Meter Farming gericht op het ontwikkelen van AI en geautomatiseerde Big Data voor locatiespecifieke beslissingsondersteuning voor de landbouw.