Afkorting

ΙΝΙN

Land

Spanje

Iniciativas Innovadoras (ININ) is een adviesbureau gespecialiseerd in het bevorderen van innovatie en het faciliteren van samenwerking, beide succesfactoren in de ontwikkeling van organisaties. ININ heeft ruime ervaring in verschillende EU-programma’s (FP6, FP7, H2020, PRIMA-Med, Ecoinnovation, Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG), Erasmus+, LIFE+, etc), waarbij het deelneemt als partner of als ondersteunende publieke en private organisaties. Alleen al in de laatste vijf jaar heeft ININ deelgenomen of neemt deel aan meer dan 40 O&I-projecten gefinancierd door verschillende EU-programma’s op verschillende expertisegebieden: lokale en plattelandsontwikkeling, slimme landbouw, samenwerking tussen bedrijven, energie, milieu, enz. Werkterreinen omvatten:

  • Europese projecten en programma’s: ININ heeft ervaring met het spelen van twee rollen:
    1. Het ondersteunen van publieke en/of private entiteiten en organisaties gedurende de gehele Project Life Cycle van EU projecten en programma’s, van het genereren van ideeën tot het opbouwen van partnerschappen, het opstellen van voorstellen en/of het coördineren van projecten.
    2. Leiding geven aan werkpakketten voor verspreiding en benutting, alle daarmee verband houdende activiteiten uitvoeren en de partners coördineren.
  • Zakelijke adviesdiensten: ININ heeft onder andere de Strategische Planning voor de Vereniging van Milieubedrijven en RTO’s van Navarra uitgevoerd, de studie naar zakelijke kansen van de ICT-sector in Navarra op het gebied van biotechnologie, hernieuwbare energie en nanotechnologie en de studie naar de wetenschappelijke en technologische behoeften van Navarra, Plattelandsontwikkelingsplan voor de Pyreneeën in Navarra, het Marktonderzoek op Europees niveau voor een opleidingstool over Smart Farming Technologies en de uitwerking van het Business Model en Business Plan voor deze tool, ontwerp van Business Plan voor particuliere bedrijven
  • Onderzoek & innovatie: ondersteuning van bedrijven en clusters bij de ontwikkeling van innovatiemanagementprocessen, stimulering van O&I-initiatieven in samenwerkingsverband, ontwerp van technologische innovatieprojecten, en facilitering van internationale samenwerking op het gebied van O&O en innovatie.

Voor het AgroFossilFree project maakt ININ gebruik van zijn ervaring met verspreiding en communicatie in H2020 projecten op landbouwgebied, d.w.z. UNTWIST, PANACEAReMIXSmart-AKIS en GATES, waarbij ININ in al deze projecten leider was van het Disseminatie Werkpakket. ININ heeft ook technisch werk verricht in H2020-projecten op het gebied van landbouw, d.w.z. RECAP als verantwoordelijke voor de proefopstelling en GATES als ontwikkelaar van marktonderzoek en bedrijfsplanning. In het AgroFossilFree project, zal ININ WP5 (Disseminatie & Exploitatie) leiden, het Disseminatie Plan opstellen, updaten en evalueren en toezien op de juiste implementatie gedurende de looptijd van het project. ININ zal verantwoordelijk zijn voor de productie van de disseminatie materialen en tools, inclusief de project website en sociale media. ININ zal ook de organisatie en de rapportage van de geplande overdrachtsactiviteiten coördineren en van richtlijnen voorzien”.